--Terug naar bijenhelpdesk
 
Hulp voor bijen
bijenhotels en andere nestgelegenheid voor wilde bijen
 
Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit allerlei materialen zijn opgebouwd
 

Boek over bijenhotels

 
 
 
 
 
 
20 aandachtspunten voor bijenhotels
Bijenhotels in de publieke ruimte
Mail je vragen of fotos van jouw bijenhotel+ 5-10 regels tekst
 
Ga voor planten voor bijenhotels naar: www.bijenplanten.nl
 
---
Terug
Mail een foto van een bijenhotel!
Met alleen bijenhotels worden de wilde bijen niet gered, zeker de bedreigde soorten niet. Daar is veel meer voor nodig. Noem het landschapsbeheer, ecologisch beheer of drachtplantenbeheer. Dat lukt alleen als daar voldoende maatschappelijk draagvlak voor is. Door de educatieve kracht van bijenhotels, maar vooral van de mensen die ze maken en koesteren wordt dit draagvlak versterkt!
Bijenhotels (voor wilde bijen) en insectenhotels zijn voor kinderen en voor vele volwassenen een bron van fascinatie. Het laatste is noodzakelijk om de ecologische kwaliteit van het landschap blijvend te verbeteren en te behouden. Bijenhotels kunnen onder meer worden geplaatst bij: scholen, schooltuinen, kinderboerderijen, zorgboerderijen, in woonwijken, in de eigen voor- of achtertuin en zelfs in het openbaar groen en op heel veel andere plekken waar we langs komen. Van al deze plekken worden op deze website voorbeelden gegeven. Mail een foto plus een paar regels tekst naar arie-itty@planet.nl dan wordt die ook op deze pagina geplaatst. Niet alleen van het hotel maar ook van de bijen en andere insecten die er wonen of er gebruik van maken.
 
 
 
 
---
Terug

Een fantastisch boek over bijenhotels

Het gaat goed met de horeca in Nederland: bijenhotels en nectarkroegen schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit boekwerk beschrijft in detail hoe je een bijenhotel kunt maken en aan welke eisen het moet voldoen. Ook beschrijft het uitvoerig welke 'gasten' er in komen logeren. Diverse soorten bijen en graafwespen bouwen er hun nestjes in, en daar komen weer verschillende roofdieren en parasieten op af. Dit levert vele uren kijkplezier op, en dat in eigen tuin!
 
Breugel, P. van, 2014. Gasten van Bijenhotel. Eis Kenniscentrum insecten & Naturalis Biodiversity Center. 486 pp.
 
Gasten van Bijenhotel