--Terug naar de Nederlandse bijen
 
Hulp voor bijen
bijenhotels en andere nestgelegenheid voor wilde bijen
 
 

Boek over bijenhotels

 
 
 
 
 
Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit allerlei materialen zijn opgebouwd.
In grote en luxe varieren ze enorm. Van kustwerken die sporadisch door wilde bijen worden bewoond tot een bundeltje rietstengen waarvan alle rietstengels worden bewoond.
Heel veel bijenhotels worden nauwelijks door wilde bijen bewoond. Dat is vaak toe te schrijven aan te weinig planten die door deze bijen worden bezocht.
 
Bijenhotels in de publieke ruimte