--Mail je vragen of fotos van jouw bijenhotel+ 5-10 regels tekst
Hulp voor bijen: bijenhotels en andere nestgelegenheid voor wilde bijen.
Klik op een letter in de balk hierboven voor plaats waar bijenhotels staan
 
Bijen en nestplaatsen Bijenhotels Andere kleine dieren
Wat zijn bijen ---- voortplanting Bouwmaterialen en Voorbeelden van bijenhotels Parasitaire bijen
Hoe nestelen wilde bijen? Maak bijenhotels voor wilde bijen Wespen in bijenhotels
Nestplaatsen voor grondbewoners Nestkastjes met kunstof buisjes ---- Andere nestkastjes Parasieten en predatoren
Bovengrondse nestplaasten Planten voor bijenhotels  
Vliegperiode Welke wilde bijen nestelen in bijenhotels?  
Hommels  
     
Nedelandse wilde bijen Thema's en links
www.drachtplanten.nl Thema of type bijenhotel
  Ideeën voor een locatie
www.bijenmakelaars.nl Sociale aspecten en kinderen
  You tube filmpje en TV
  Kids for animals
Links en Literatuur
- Nieuw dec - 2013:Bijenhotels in publieke ruimte
-
------
 
Hoe nestelen wilde bijen?    
Als we een bijenhotel willen maken moeten we eerst weten hoe wilde bijen nestelen en waarom bijenhotels belangrijk zijn.
De nestgelegenheid voor bijen kunnen we in twee groepen indelen:
- nesten in de grond of vlak boven de grond tussen de vegetatie.
- nesten boven de grond in afgestorven holle plantenstengels en in allerlei gaten in dood hout, muren enzovoort.
Sommige bijen nestelen  zowel in de grond als boven de grond. Sachembijen zijn daar voorbeelden van. Die leven in de grond, in steile wanden van leem of klei  of  dood hout met grote gaten waar ze goed in passen.
Bijen die boven de grond nestelen, maken meestal gebruik van oud materiaal of holle planten stengels.  Het oud materiaal kunnen oude min of meer verweerde muren zijn, oude schuren, houten palen, hekken en nog veel meer andere  dingen van dood hout en dode bomen. Al dat oude hout  wordt gekenmerkt door grotere en kleinere kevergaten die ontstaan zijn door allerlei soorten kever larven;  van boktoren bijvoorbeeld.  Holle stengels zijn stengels van afgestorven planten, rietdaken vallen hier ook onder.  Een halve eeuw geleden waren  deze nestgelegenheden geen probleem. 
Door opkomst van kunststoffen  en beton ( afrasteringspaaltjes),  conserveringsmiddelen,  het vervangen of afbreken van  oude schuren en andere bouwwerken (oude stations gebouwen bijvoorbeeld)  het verdwijnen van ruige overhoeken  waar de begroeiing niet werd afgemaaid is veel nest gelegenheid voor wilde bijen verdwenen.  De uitzending 'Kids for animals' (sept. 2011) geeft daar een goed voorbeeld van.
Bijenhotels kunnen dat compenseren, vooral als ze op grote schaal worden toegepast. Een bijenhotel in een stad zet geen zoden aan de dijk, maar als er 1000 bijenhotels in een grote stad staan kan dat substantieel bijdragen aan de verbetering van de wilde bijenstand.
Hulp voor wilde bijen kan geboden worden door:
- de grond open te houden en/of te zorgen voor los plaveisel met brede voegen
- het laten staan van afgestorven holle plantenstengels en de aanwezigheid van dood hout en materialen met kleine holtes.
- Voor hommels, door het creëren van overhoekjes en kruidachtige vegetaties en beplantingen die extensief worden beheerd.
- Het bouwen en onderhouden van bijenhotels
Opmerking: de nestgelegenheid functioneert uitsluitend in de omgeving van de juiste planten
   
 
--
Bouw je eigen bijenhotel, insectenhotel of nestkastje voor bijen  
Wilde bijen nestelen niet alleen in de openbare ruimte. Ze kunnen ook nestelen in particuliere tuinen  in de bodem, in gaatjes en spleten van muren, in gaten van hout (bijv. schuren), rietmatten en schroefgaten van tuinmeubelen.
Andersom kan het ook voorkomen, dat bijen in de openbare ruimte nestelen, maar in tuinen foerageren. In die gevallen vullen particuliere tuinen en de openbare ruimte elkaar aan. Dat zien we trouwens ook bij de andere diergroepen. Die trekken zich van het onderscheid tussen privéterrein en publieke ruimte  niets aan. Bij de meeste wilde bijen is het alleen van belang dat nestgelegenheid en voedingsbron niet te ver van elkaar liggen.
De laatste jaren wordt er steeds meer kunstmatige nestgelegenheid aangebracht: nestkastjes met rietstengels, bosjes bamboestokjes en houtblokken met geboorde gaten van verschillende doorsnede. Deze kunnen worden verenigd tot complete bijenhotels. Op plekken waar andere nestgelegenheid ontbreekt, is dat een goed alternatief.
Bijenhotels kunnen in vrijwel alle situaties worden geplaatst, maar wel onder de strikte voorwaarde dat er stuifmeel en nectarplanten in de naaste omgeving aanwezig zijn zeker binnen een straal van 50 m. en liefst van eind maart tot half september. In tuinen kan of moet men plantensoorten aanplanten of uitzaaien. In grote tuinen, andere grote terreinen, de openbare groene ruimte en in het buitengebied (hier in de eerste plaats) moet de vegetatie ecologisch worden beheerd.
Terug naar top pagina
Een bouwtekening is in principe niet noodzakelijk, maar kunnen wel nuttig zijn.
Naar .H. Calier: http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Educatie/documenten/pag_672_beestentoren.pdf
Wim lange: Bijenhotel
 
 

 

- -------------
---  
Planten voor bijenhotels Startpagina
Op deze pagina worden plantensoorten genoemd die bij bijenhotels en andere kunstmatige nestgelegenheid voor bijen kunnen worden aangeplant of uitgezaaid. Zonder deze planten of een combinatie daarvan zullen er geen bijen in de bijenhotels komen! De links zijn gekoppeld met de pagina's van de www.drachtplanten.nl. Op deze pagina's staat informatie over de plant en worden bijen genoemd die deze planten bezoeken.
Zoek op Wetenschappelijke naam
  A - B C D - K L M - O P - R S - V    
Zoek op Nederlandse naam
  A - B C - E G H - IJ K L - O P - R S - T U - V W-Z
Het overgrotedeel van de planten kunnen ook in tuinen worden toegepast. # = landelijk, regionaal of (zeer) locaal de voornaamste wilde planten.
Wilde planten op milieu ingedeeld
Bodem: (matig) droog, voedselarm tot iets voedselrijk, kalkhoudend ------ Voedselrijk/vruchtbaar
Als verschillende plantensoorten die in deze tabel worden genoemd talrijk bij elkaar voorkomen, en nestgelegenheid ontbreekt (de bijen komen dan niet voor) dan is het zinvol om kunstmatige nestgelegenheid aan te brengen. Bijvoorbeeld in parken, heem- en natuurtuinen, openbaar groen, randen van dorpen en andere woonkernen op het platteland, Vinex-locaties, educatieve centra.
Als bijenplanten ontbreken en men toch voor educatieve doeleinden een bijenhotel wil plaatsen zullen de genoemde plantensoorten moeten worden geïntroduceerd of het beheer worden aangepast. Door pleksgewijs te verschralen of te verrijken of vochtigheidsgradiënten aan te brengen kan de variatie van bijenplanten worden vergroot.
Alleen voor de bodemtypen die niet te voedselarm zijn worden plantensoorten opgegeven. Sommige soorten zijn beperkt tot bepaalde streken van het land of komen alleen op minerale bodems voor.
 
 
A
Achillea filipendulina - Geel duizendblad -- (Tuinplant, OBG)
Achillea millefolium - Gewoon duizendblad
Ajuga reptans - Kruipend zenegroen
Allium giganteum - Reuzenlook/sieruit -- (Tuinplant)
Allium cepa - Ui -- (Tuinplant)
Allium porrum - Prei (Tuinplant)
Anchusa officinalis - Gewone ossentong #
Anthemis tinctoria - Gele kamille #
Aruncus dioicus - Geitenbaard -- (Tuinplant, OBG)
 
B
Ballota nigra ssp. foetida - Stinkende ballote
Buphthalum salicifolium - Wilgblad Koeienoog -- (Tuinplant)
 
 
 
Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
 
 
 
C
Campanula carpatica - Karpatenklokje -- (Tuinplant) Clinopodium calamintha - Kleine bergsteentijm #
Campanula lactiflora - Celtisbladklokje -- (Tuinplant; OBG) Corydalis cava - Holwortel #
Campanula persicifolia - Prachtklokje # Corydalis solida - Vingerhelmbloem #
Campanula portenschlagiana - Klokje --- (Tuinplant) Coreopsis verticillata - Meisjesogen -- (Tuinplant)
Campanula poscharskyana - Poscharsky's klokje --- (Tuinplant)  
Campanula rapunculoides - Akkerklokje #  
Campanula rapunculus - Rapunzelklokje #  
Campanula rotundifolia - Grasklokje #  
Campanula trachelium - Ruig klokje #  
Chrysanthemum segetum - Gele ganzebloem  
Cichorium intybus - Wilde cichorei #  
Cirsium vulgare - Speerdistel #  
   
   
   
   
  Terug naar alfabet
   
   
   

 

 
E - K
 
E
Echium vulgare- Slangenkruid #
Erigeron annuus - Zomerfijnstraal
G
Glechoma hederacea - Hondsdraf
Inula britannica - Engelse alant
H
Heliopsis helianthoides - Zonneogen --- (Tuinplant)
K
Kalimeris incisa - Kalimeris-- (Tuinplan)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar alfabet
 
 
 
L
Lamium album - Witte dovenetel
Lamium maculatum - Gevlekte dovenetel
Lamium purpureum - Paarse dovenetel #
Lathyrus latifolius - Brede lathyrus -- #(verwilderde Tuinplant)
Lathyrus odorathus - Welriekende siererwt -- (Tuinplant)
Lathyrus pratensis - Veldlathyrus #
Lathyrus sylvestris - Boslathyrus #
Lathyrus tuberosus - Aardaker #
Lavandula angustifolia - Lavendel -- (Tuinplant)
Leonurus cardiaca - Hartgespan #
Leucanthemum vulgare - Gewone margriet
Lotus corniculatus var. sativus - Rechte rolklaver
Lotus corniculatus var.corniculatus - Gewone rolklaver #
Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver #
Lupinus polyphyllus - Vaste lupine
 
 
 
 
 
Terug naar alfabet
 
 
 
 
M - O
Marrubium vulgare - Malrove
Medicago sativa - Luzerne #
Melilotus albus - Witte honingklaver
Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver
N
Nepeta x faassenii - Grijs kattenkruid -- (Tuinplant)
 
O
Origanum vulgare - Wilde marjolein #
Onobrychis viciifolia - Esparcette
Ononis repens ssp. repens - Stalkruid #
Ononis repens ssp. Spinosa - Kattendoorn #
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar alfabet
 
 
 
P R
Pentaglottis sempervirens - Overblijvende ossentong Ranunculus acris - Scherpe boterbloem #
Potentilla recta - Rechte ganzerik # Ranunculus ficaria -Speenkruid
Primula elatior - Slanke sleutelbloem Ranunculus repens - Kruipende boterbloem #
Primula veris - Gulden sleutelbloem Reseda alba - Witte reseda -- (Tuinplant)
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes # Reseda lutea - Wilde reseda #
Pulmonaria officinalis - Gevlekt longkruid # Reseda luteola - Wouw #
  Reseda odorata - Tuinreseda -- (Tuinplant)
  Ribes rubrum - Aalbes
  Rorippa sylvestris - Akkerkers
  Rubus fruticosus - Gewone braam
  Rudbeckia fulgida - Rudbeckia -- (Tuinplant)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Terug naar alfabet
   
   
   
S T
Salvia pratensis - Veldsalie # Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid #
Securigera varia - Bont kroonkruid # Teucrium chamaedrys - Echte gamander #
Sedum acre - Muurpeper Teucrium lucidrys - Gamander-- (Tuinplant)
Sedum kamtschaticum (incl. S. middendorffianum) --- (Tuinplant) Trifolium pratense - Rode klaver
Sedum reflexum - Tripmadam Trifolium repens - Witte klaver #
Sedum spurium - Roze vetkruid -- (Tuinplant) Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille
Senecio inaequidens - Bezemkruiskruid  
Senecio jacobaea - Jacobskruiskruid  
Stachys byzantina - Ezelsoor-- (Tuinplant)  
Stachys palustris - Moerasandoorn #  
Stachys sylvatica - Bosandoorn #  
Symphytum azureum - Blauwe smeerwortel --- (Tuinplant) V
Symphytum grandiflorum - Bodembedekkende smeerwortel (Tuinplant) Vicia cracca - Vogelwikke #
Symphytum officinale - Gewone smeerwortel Vicia sepium - Heggenwikke
  Vicia villosa - Bonte wikke
   
   
   
   
   
  Terug naar alfabet
 
 
 

 

A
Aalbes - Ribes rubrum
Aardaker - Lathyrus tuberosus #
Akkerkers - Rorippa sylvestris
Akkerklokje - Campanula rapunculoides #
   
B
Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens
Blauwe smeerwortel - Symphytum azureum -- (Tuinplant)
Bodembedekkende smeerwortel - Symphytum grandiflorum -- (Tuinplant)
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare #
Bont kroonkruid - Securigera varia #
Bonte wikke - Vicia villosa
Bosandoorn - Stachys sylvatica #
Boslathyrus - Lathyrus sylvestris #
Boterbloem: Kruipende boterbloem - Ranunculus repens -# -- Scherpe boterbloem - Ranunculus acris #
Braam: Gewone braam - Rubus fruticosus
Brede lathyrus - Lathyrus latifolius # (verwilderde tuinplant)
 
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
C
Campunula #
Celtisbladklokje - Campanula lactiflora-- (Tuinplant))
Cichorei: Wilde cichorei - Cichorium intybus #
Citroengele honingklaver - Melilotus officinalis
   
D
Distel:Speerdistel - Cirsium vulgare #
Dovenetel: ga naar Lamium
Duizendblad: Geel duizendblad - Achillea filipendulina ---- Gewoon duizendblad - Achillea millefolium
   
E
Engelse alant - Inula britannica
Esparcette - Onobrychis viciifolia
Ezelsoor -Stachys byzantina- (Tuinplant)
   
   
   
   
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
G
Gamander: Echte gamander - Teucrium chamaedrys #
Geel duizendblad -Achillea filipendulina
Geitenbaard - Aruncus dioicus --- (Tuinplant)
Gele ganzebloem - Chrysanthemum segetum
Gele kamille - Anthemis tinctoria #
Gevlekt longkruid - Pulmonaria officinalis #
Gevlekte dovenetel - Lamium maculatum #
Gewone braam - Rubus fruticosus
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
Gewone ossentong - Anchusa officinalis #
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus var.corniculatus #
Gewone smeerwortel - Symphytum officinale
Gewoon duizendblad - Achillea millefolium
Grasklokje - Campanula rotundifolia #
Grijs kattenkruid Nepeta x faassenii -- (Tuinplant)
Gulden sleutelbloem - Primula veris
 
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
H
Hartgespan - Leonurus cardiaca - #
Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica #
Heggenwikke - Vicia sepium
Holwortel - Corydalis cava #
Hondsdraf - Glechoma hederacea
Honingklaver: Citroengele honingklaver - Melilotus officinalis ---- Witte honingklaver -Melilotus albus
 
I-IJ
Jacobskruiskruid - Senecio jacobaea
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
 
K
Kalimeris - Kalimeris incisa-- (Tuinplant)
Kamille: Reukeloze kamille - Tripleurospermum maritimum
Karpatenklokje - Campanula carpatica --- (Tuinplant)
Kattendoorn - Ononis repens ssp. spinosa #
Grijs kattenkruid - Nepeta x faassenii -- (Tuinplan)
Kleine bergsteentijm - Clinopodium calamintha #
Klokje: zie bij zie bij Campunula #
Koeienoog: Wilgblad Koeienoog - Buphthalum salicifolium (Tuinplant)
Kroonkruid: Bont kroonkruid - Securigera varia #
Kruipend zenegroen - Ajuga reptans
Kruipende boterbloem - Ranunculus repens #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
L
Lathyrus: ga naar Lathyrus #
Lavendel - Lavandula angustifolia (Tuinplant)
Luzerne - Medicago sativa #
   
M
Malrove - Marrubium vulgare
Margriet: Gewone margriet - Leucanthemum vulgare --- -
Marlolein: Wilde marjolein - Origanum vulgare #
Meisjesogen - Coreopsis verticillata-- (Tuinplant)
Moerasandoorn - Stachys palustris #
Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus #
Muurpeper - Sedum acre
   
O
Ossentong: Gewone ossentong - Anchusa officinalis #
Overblijvende ossentong - Pentaglottis sempervirens --- (Tuinplant)
 
 
 
 
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
P
Paarse dovenetel- Lamium purpureum #
Poscharsky's klokje - Campanula poscharskyana --- (Tuinplant)
Prachtklokje - Campanula persicifolia #
Prei - Allium porrum (Tuinplant)
Primula: Primula elatior - Slanke sleutelbloem -- Primula veris - Gulden sleutelbloem
   
R
Rapunzelklokje - Campanula rapunculus #
Rechte ganzerik - Potentilla recta #
Rechte rolklaver - Lotus corniculatus var. sativus
Reseda: ga naar Reseda #
Reukeloze kamille - Tripleurospermum maritimum
Reuzenlook - Allium giganteum (Tuinplant)
Rode klaver - Trifolium pratense
Rolklaver: ga naar Lotus #
Roze vetkruid - Sedum spurium (Tuinplant)
Rudbeckia - Rudbeckia fulgida --- (Tuinplant)
Ruig klokje - Campanula trachelium #
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
 
S
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris #
Sedum - Sedum kamtschaticum (incl. S. middendorffianum) (Tuinplant)
Siererwt - Lathyrus odorathus (Tuinplant)
Sierui: Reuzenlook - Allium giganteum --- (Tuinplant)
Slangenkruid - Echium vulgare #
Slanke sleutelbloem -Primula elatior
Sleutelbloem: Primula elatior - Slanke sleutelbloem -- Primula veris - Gulden sleutelbloem
Smeerwortel
Speenkruid - Ranunculus ficaria
Speerdistel - Cirsium vulgare #
Stalkruid - Ononis repens ssp. repens #
Stinkende ballote - Ballota nigra ssp. foetida
Streepzaad: Klein streepzaad - Crepis capillaris
   
T
Tripmadam - Sedum reflexum
Tuinreseda Reseda odorata -- (Tuinplant)
 
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
U-V
Ui - Allium cepa (Tuinplant)
V
Vaste lupine - Lupinus polyphyllus
Veldlathyrus - Lathyrus pratensis #
Veldsalie - Salvia pratensis #
Vetkruid: ga naar Sedum
Vingerhelmbloem - Corydalis solida #
Vogelwikke - Vicia cracca #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
W
Welriekende siererwt - Lathyrus odorathus -- (Tuinplant)
Wikke: ga naar Vicia
Wilde cichorei - Cichorium intybus #
Wilde marjolein - Origanum vulgare #
Wilde reseda - Reseda lutea #
Wilgblad Koeienoog - Buphthalum salicifolium --- (Tuinplant)
Witte dovenete - Lamium album
Witte honingklaver -Melilotus albus
Witte klaver- Trifolium repens #
Witte reseda - Reseda alba
Wouw - Reseda luteola #
   
Z
Zenengroen: Kruipend zenegroen - Ajuga reptans
Zomerfijnstraal - Erigeron annuus
Zonneogen - Heliopsis helianthoides --- (Tuinplant)
 
Terug naar alfabet
 
 
 
 
 
 
 
 
--
Overwegend (matig) droge, voedselarme tot iets voedselrijk, kalkhoudende bodem  
  Voorkomen -- In kalkgraslanden, in de duinen, rivierdijken en in spoor- en wegbermen, op spoorwegemplacementen en industrieterreinen in Zuid-Limburg en in het rivierengebied.
  Pionierplanten: gewone ossentong, hartgespan, malrove, slangenkruid, wilde reseda, wouw, jacobskruiskruid, witte reseda.
  Soorten van grasland: bont kroonkruid, echt bitterkruid, echte gamander, gewone rolklaver, grasklokje, grote centaurie, gulden sleutelbloem, Jacobskruiskruid, kattendoorn, knolboterbloem, kruipend stalkruid, kruipend zenegroen, peen, rechte rolklaver, veldsalie .
  Soorten van bosranden: Boslathyrus, kruipend zenegroen.
Zomerdroge tot vochthoudende, matig voedselrijke, kalkhoudende bodem  
  Voorkomen -- In hoofdzaak op taluds en in bermen van hole wegen, rivierdijken, spoor- en autowegen. Ook op spoorwegemplacementen en op industrieterreinen.
  Soorten van grasland: Aardaker, bont kroonkruid, kluwenklokje, rapunzelklokje, veldsalie, wilde marjolein, esparcette, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kruipend zenegroen, peen, smalle rolklaver, wilde cichorei.
Droge tot vochthoudende matig voedselrijke bodem
  Voorkomen -- Op allerlei zandige bodems: bermen, dijken, industriële terreinen, zandafgravingen en natuurontwikkelingsterreinen.
  Pionierplanten: echt bitterkruid, gele kamille, klein streepzaad, kleine bergsteentijm (op gruis en muren), middelste ganzerik, rechte ganzerik, valse kamille, witte honingklaver. -- brede lathyrus (vaste plant), muurpeper, zomerfijnstraal.
  Soorten van grasland: gewone margriet, gewoon duizendblad, grasklokje, gewone rolklaver, heggenwikke, Jacobskruiskruid, klein streepzaad, knolboterbloem, knoopkruid, peen, rechte rolklaver.
  Soorten van ruigten: stinkende ballote, bont kroonkruid: bezemkruiskruid (zeer invasief), boerenwormkruid, wilgenroosje, zomerfijnstraal.
  Langs struweel en hekken: heggenrank
  Terug
 

 

   
--
Vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke bodem
  Voorkomen -- In bermen, op dijken en taluds graslanden. Op allerlei meestal minerale bodems.
  Pionierplanten: bezemkruiskruid (zeer invasief), gele ganzenbloem, dille, witte honingklaver, zomerfijnstraal.
  Soorten van Grasland: Aardaker, akkerklokje, gestreepte dovenetel, boerenwormkruid, gevlekte dovenetel, gewone margriet, gewone rolklaver, gewone smeerwortel, gewoon duizendblad, gulden sleutelbloem, heggenwikke, hondsdraf, Jacobskruiskruid, klein streepzaad, knoopkruid, kruipend zenegroen, kruipende boterbloem, luzerne, peen, rechte rolklaver, scherpe boterbloem, smalle rolklaver, veldlathyrus, vogelwikke, wilde cichorei.
  Soorten van ruigten: boerenwormkruid, gewone braam, gewone engelwortel, venkel, aardaker, bezemkruiskruid, gevlekte dovenetel, overblijvende ossentong, reuzenberenklauw, wede, wilgenroosje.
  Soorten van bos(randen): dolle kervel, gevlekt longkruid, kruipend zenegroen, wilgenroosje
Natte voedselrijke bodem
  Voorkomen -- In allerlei natte hooilanden: natte graslanden, beekdalen, boezemland, veenweidegebieden, waterkanten, plas-drasbermen.
  Soorten van grasland: gewone smeerwortel, heelblaadjes, kruipende boterbloem, moerasrolklaver, slanke sleutelbloem, waterkruiskruid
  Soorten van ruigten: Engelse alant, heelblaadjes, moerasandoorn, gewone engelwortel, gewone smeerwortel.
Vochtige tot droge zeer voedselrijke  
  Voorkomen -- Op allerlei plekken vooral op zware kleigronden en bemeste of zwaar vermeste bodems; vooral in agrarisch en stedelijk gebied.
  Pionierplanten: akkerkers, Koolzaad, moederkruid, moerasandoorn, paarse dovenetel, speerdistel.
  Soorten van grasland: akkerkers, braam, gewone berenklauw, klein streepzaad, kruipende boterbloem, wilde cichorei.
  Soorten van ruigten: akkerdistel, gewone berenklauw, kruldistel, reuzenberenklauw, witte dovenetel, zevenblad.
Terug

 

 

 

 
--  
Thematisch register (niet alle bijenhotels staan in deze tabel) wordt binnenkort bijgewerkt -- Grote leegstand bijenhotels
Een bijenhotel dat niets kost Amsterdam Maiktuinen Buitenpost Emblem Hoeksewaard Haren
  Maastricht Nijmegen Nijmegen Oud beijerl. Rotterdam Schiedam
  Someren Veenendaal Veenendaal Veenendaal Wageningen Wagengen
  Wevershoof Zwolle Arnhem Dordrecht Nijmegen Zwolle
  Maastricht Reek BergenNH Leusden Beesel Domburg
Nestblokken, losse boomschijven Overschie Soest Nijmegen
Bamboe voorbeeld en materiaal Maastricht Baarlo Leusden Zeer groot    
Grotere (en soms dure) bijenhotels Helchteren Leersum Middelbeers Noordwijk Maasroute Wageningen
  Weevershoof Bijenhuis Zoetermeer Zundert Doetlingenr Deventer
  Oegstgeest  
Grote luxe hotels Schijndel Utrecht Wageningen Bemmel Baarn Ridderkerk
Voorbeelden met bijen en insecten Behangerbij Tronkenbij Wolbij Insecten alg. Wespen Steyl
"Bijzonder hotels" Zonnewijzer pallets Kunstzinnig 100soort.hout Historisch mussen
  Bienen skibaan
Nestkastjes met doorzichtige buisjes Buisjes met oranje stuifmeel --- Tronkenbij legt eitje --- 2 cellen van behangersbij
  Een natuurlijk bijenhotel gecombineert met houtbok en nestkastje --- Leemwand
   
   
--  
Sociale aspecten bijenhotels        
Kinderen en bijenhotels fotos Kids for animals Beeingfestival ---- Veenendaal Alphen a/d Rijn
  Bijenhotel van Stein      
Scholen Barendrecht Leusden, Klimrakker Den Helder  
Werkplaatsen, zorg/maatschappelijk Zorgimkerij Druten Hoofddorp  
         
Educatieve tuinen en speelplekken Nijmegen Nijmegen Opwijk Oudemerdum
Rotterdam hier Rheden Staelduin,bos Schieidam
Utrecht Veenendaal Arnhem Deventer
         
Sociale acties openingen Pr Tilburg Wageningen NS-Leiden Bijenlint Schiedam
         
         
         
             
             
             
             
             
             
             
--  
Terreintypen anders dan stadstuinen: ideeën voor een locatie  
Golfbaan Toxandria Educatieve tuin KNNV Schiedam  
Daktuin Amsterdam Speelplaats Basisschool Schijndel
Kasteeltuin Baarn Stadsboerderij Arnhem
Parkeerterrein Bemmel Ecomare Texel
Kruidentuin Buitenpost Landschapspark Moerenburg Tilburg
Stayokay hotel Domburg Volkstuin ver. Onsbuiten Utrceht
Boomkronenpad Drenthe Bijenmuur botanische tuin Utrecht
Natuur en milieucentrum Gent (B) Langs receatieve routes
Natuurbezoekerscentrum Hoekschewaard IVN-tuin Veenendaal
Educatieve bijenstand Helchteren Kinderboerderij Veenendaal
Dak NS-station Leiden Pluktuin Wageningen
Senioiorenflat in Nijmegen Arboretum Wageningen
hoogheemraadschap van Rijnland Een trambaan in Schiedam
Natuurspeelplaats Rotterdam  
Openbaar groen Schiedam  
Staelduinse bos (bij Hoek van Holland)  
Bathpolder (Zeeland)  
   
 
     
     
     
    -
Youtube filmpjes over bijenhotels  
Sommige filmpjes zijn gekoppeld aan reclame. Dat kan steeds wijzigen. Als deze filmpjes met elementen zijn geassocieerd die niet stroken met deze website dan graag zo spoedig mogelijk een bericht (Via contact).
Kids for animals (TV) Kinderen bouwen een bijenhotel -
Een bijen hotel http://www.youtube.com/watch?v=TvEg1OU_8Lg
Een bijenhotel wordt gemaakt http://www.youtube.com/watch?v=nPnZ8c6R7uQ&feature=fvwrel
Een insectenhotel bouwen http://www.youtube.com/watch?v=4dMQS_eBfBk&feature=related
Diverse aspecten van bijnhotels http://www.youtube.com/watch?v=rGzSulxphVM&feature=related
Grote bladsnijder, Rottumeroog https://www.youtube.com/watch?v=uG48xDG7Oug
Groene daken voor bijen http://www.youtube.com/watch?v=wo6tRnuYRC8
Stobben in het stadspark Groningen http://www.youtube.com/watch?v=Sj7AYy_5OkY