Bijenhotels en andere nestgelegenheid voor wilde bijen
leegstand van bijenhotels
Er is een grote leegstand van bijenhotels. Dit is toe te schrijven aan te weinig aandacht voor onderstaande punten. Zonder al deze punten goed na te lopen, is de kans groot dat bijenhotels leeg blijven of dat alleen de meest algemene wilde bijen er in beperkte mate gebruik van zullen maken.
Leer eerst onderstaande punten en ga dan naar: - Meer informatie over bijenhotels
  20 aandachtspunten voor bijenhotels
- Ga na welke bijen in de omgeving gebruik kunnen maken van een bijenhotel (zoek op deze website: bijen per regio of stad)
- In een kleinschalig landschap met oude elementen komen meer bijen voor dan in een grootschalig landschap met weinig oude elementen. Houd daar rekening mee.
- Welke planten trekken wilde bijen aan en groeien deze planten in de omgeving.
- Welke planten kunnen in tuinen en openbaar groen worden toegepast voor wilde bijen die gebruik maken van bijenhotels. (zie bijen - en bloeikalender).
- Zorg voor een spreiding van de bloei van begin mei tot eind augustus. (Zie bij bijenkalender).
- Werk in buurten met kleine tuinen samen voor de keuze van de planten en de spreiding van de bloei. Twee tot vier of meer tuinen naast elkaar trekken meer wilde bijen aan dan een enkele kleine tuin. Door een grotere variatie aan planten wordt de kans op een diverse bijenstand groter. In de bijenhotels zal dat duidelijk te merken zijn.
- De ingangen van de nesten moeten een groot gedeelte van de dag in de zon staan. Dus van zuidoost tot zuidwest/West. Bijenhotels die van ca. 12 tot ca. 19 uur in de zon staan, mogen ook naar het westen zijn georiënteerd. .
- Begin niet met een (te) groot bijenhotel, het kan altijd worden uitgebreid. Experimenteer in grote tuinen, parken of landgoederen met kleinen bijenhuisje of nestblokken.
- De nestgangen in hout, maar ook ander nestmateriaal moet gevarieerd van grootte en lengte zijn.
- Gebruik hardere houtsoorten: loofhout of afvalhout van hardhout; naaldhout is minder of ongeschikt. Vooral beuken-, eiken- en essenhout, gemakkelijk verkrijgbaar bij leveranciers van openhaardhout, zijn zeer geschikt.
- Geboorde nestgangen mogen geen rafels bevatten ze moeten glad zijn. Gebruik alleen dood en droog hout. Dat is hout dat afhankelijk van de dikte 1 of 2 jaar oud is en steeds op een droge plek heeft gelegen.
- Boor nestgangen van 5-15 cm lang en met verschillende met diameters (3-10 mm).
- Nestgangen die dwars in het hout geboord zijn gaan langer mee dan nestgangen die op de kopse kant zijn geboord.
- Boomschijven werken het beste als ze niet dunner zijn van 20-25 cm. Scheurvorming kan op treden. Door afdakjes en /of een V-vormig segment uit te zagen of de boomschijf te halveren wordt de kans of scheurvorming verminderd.
- Vernieuw om de 3-6 jaar de elementen van het bijenhotel en leg de oude elementen in de buurt.
- Houd er ernstig rekening mee, dat volgels (o.m. koolmezen, spechten) bijenhotels ernstig kunnen beschadigen. Kwetsbare delen kunnen worden bescherm met gaas.
- Glazen buisjes en doorzichtige kunststof buisjes mogen alleen voor educatieve doeleinden worden gebruikt,
- Bestrating met brede voegen (4-10mm), een hoop zand, een schraal grazig talud, leemwandjes etc. kunnen ook als bijenhotel worden aangelegd. Het overgrote deel van de wilde bijen nestelt in de grond.
- Wees realistisch, vooral als het om educatieve doeleinden gaat. Een bijenhotel moet na een paar jaar wel gaan functioneren.
- Bij het het plaatsen van bijenhotels in de openbare ruimte moet rekening gehouden worden met vandalisme.