Terug
Bijen bij bijenhotels
Maten nest in mm Ø  
Practische Lengte (L)van de boor in cm   L
Meer info    
Wolbijen    
Grote wolbij 7-8 12
Sachembijen    
Gewone sachembij 8-10 12
Klokjesbijen    
Kleine klokjesbij 2-3 5
Ranonkelbij 3-4 5
Grote klokjesbij 3-4 5
Zijdebijen    
Wormkruidbij 5-7 12
Tronkenbijen    
Tronkenbij 3 5
Maskerbijen    
Kortsprietmaskerbij 2-3 5
Gewone maskerbij 3-4 5
Poldermaskerbij 3-4 5
Weidemaskerbij 3-4 5
Tuinmaskerbij 3-4 5
Kleine tuinmaskerbij 2-3 5
Lookmaskerbij 3-4 5
Resedamaskerbij 3-4 5
Behangersbijen    
Lathyrusbij 8-9 12
Tuinbladsnijder 6-7 12
Lapse behangersbij 5-6 12
Gewone behangersbij 5-6 12
Grote bladsnijder ca.8 12
Metselbijen    
Echiumbij 4 6-7
Blauwe metselbij 4-5 5-7
Gehoornde metselbij 7-10 12
Kauwende metselbij 7-10 12
Rosse metselbij 6-8 12
Koekoeksbijen    
Gewone kegelbij (1)  
Gewone viltbij (5)  
Bruine rouwbij (2)  
Gewone tubebij (3)  
Geelgerande tubebij (4)