Vliegperiode van bijen die in bijenhotels nestelen (de vliegperiode is globaal)
NED.NAAM M M M A A A M M M J J J J J J A A A S S
Wolbijen                                        
Grote wolbij                                        
Sachembijen                                        
Gewone sachembij                                        
Klokjesbijen                                        
Kleine klokjesbij                                        
Ranonkelbij                                        
Grote klokjesbij                                        
Zijdebijen                                        
Wormkruidbij                                        
Tronkenbijen                                        
Tronkenbij                                        
Maskerbijen M M M A A A M M M J J J J J J A A A S S
Kortsprietmaskerbij                                        
Gewone maskerbij                                        
Poldermaskerbij                                        
Weidemaskerbij                                        
Tuinmaskerbij                                        
Kleine tuinmaskerbij                                        
Lookmaskerbij                                        
Resedamaskerbij                                        
Behangersbijen M M M A A A M M M J J J J J J A A A S S
Lathyrusbij                                        
Tuinbladsnijder                                        
Lapse behangersbij                                        
Gewone behangersbij                                        
Grote bladsnijder                                        
Metselbijen M M M A A A M M M J J J J J J A A A S S
Echiumbij                                        
Blauwe metselbij                                        
Gehoornde metselbij                                        
Kauwende metselbij                                        
Rosse metselbij                                        
Koekoeksbijen M M M A A A M M M J J J J J J A A A S S
Gewone kegelbij                                        
Gewone viltbij                                        
Bruine rouwbij                                        
Gewone tubebij                                        
Geelgerande tubebij