Een natuurlijk bijenhotel: fragment van een boomstronk met kevergaten.
Fragment boomstronk Fragment op andere plek Nestingang met bij
 
Gemeenschappelijke ingang Bij arriveert  
Bijenhotels, vooral bijenblokken, zijn afgeleid van natuurlijke nestgelegenheid; in de natuur zijn dat vaak dode of afstervende bomen, boomstronken en ander dood hout van omgevallen bomen of afgewaaide dikke takken. Ze zijn altijd aangetast door de larven van kevers. Deze boomstronk is een bouwsteen van een bijenhotel in de natuurtuin van Maastricht. ( foto natuurtuin ontbreekt).
Voor een beter begrip zouden in educatieve tuinen drie typen bijenhotels naast elkaar moeten staan: het meest natuurlijke: een boomstronk, een houtblok met geboorde gaten en een educatief nestkastje met doorzichtige buisje. Kinderen en andere bezoekers leggen dan een beter verband tussen kunstmatige en natuurlijke nestgelegenheid.

Fragment boomstronk met kevergaten: een natuurlijk "bijenhotel"
 
Fragment op andere plek
 
Stuifmeel wordt binnen gebracht
 
Deze speet is te zien als een soort gemeenschappelijke ingang (N=Nestopening)
 
Bij arriveert bij de nestingang
 
In deze afgestorven boomstam (Schadijkpark, Amsterdam) nestelen behangersbijen