Ambtenaren en burgers van Amsterdam-Stadsdeel Zuid maken bijenhotels
In het kader van het project bijenlint Amsterdam-stadsdeel-Zuid, maakten ambtenaren en burgers op 5 juni met bovenstaande materialen bijenhotels voor wilde bijen. Deze actie was niet alleen goed voor de wilde bijen, maar droeg ook bij aan de sociale cohesie van de deelnemers. Deze actie wordt door drie aspecten gekarakteriseerd: ontspanning, samenwerking en bewustwording van de positie van wilde bijen in Amsterdam-Stadsdeel Zuid.
Aan de actie was ook een prijs verbonden voor het mooiste en meest efficiënte hotel en de beste inzet van de deelnemers.
Welke stadsdelen of gemeente volgen dit motiverende voorbeeld?
De activiteit vond plaats in en bij het Mini-ronddeel op de Amsterdamse Zuidas.