Bijenhotel in de omgeving vanTelgte

 

Er is een grote variatie aan vormgeving
 
Fragment
 
Fragment
 
Fragment
 
Fragment
 
Een kleiblok
 
Informatiepaneel