Een bijenhotel op het schooltuiencomplex N.J. Schaaptuin  
Het bijenhotel Fragment Fragment met houtblokken
     
Maker bijenhotel De insectentuin De bijenstal
Op de schooltuin is door medewerkers van de N.J. Schaaptuin van Natuur en Milieu Educatie samen met imker Ko Veltman (in wit bijenpak) een insectentuin- en hotel gemaakt. Het gaat slecht met de vlinders, hommels en bijen die voor de bestuiving zorgen op de schooltuin. Door het aanleggen van deze tuin met aantrekkelijke beplanting voor vlinders en bijen en het insectenhotel en bijenstal hoopt men dat meer insecten in de tuin komen. De eerste bijen hebben zich al genesteld. Een gedeelte van het schooltuincomplex is een tuin met drachtplanten. In deze tuin staat ook een bijenstal met 8 bijenvolken. Een mooi experiment om na te gaan wat het effect is van honingbijen op wilde bijen. Rondom het schooltuinencomplex bevindt zich een singelachtige beplanting waar ook wilde bijen voorkomen. Uitnodiging opening
 
Het bijenhotel Terug
 
Fragment met onder meer opgerolde stukken rietmat Terug
 
Fragment Terug
 
Fragment met hardhoutblokken Terug
 
Fragment Terug
 
Fragment Terug
 
Fragment Terug
 
Fragment de eerste blokken zijn bezet Terug
 
De tuin waar het bijenhotel staat, Speciale bijenplanten worden nog aangeplant Terug
 
Tuingedeelte met bijenstal Terug
 
De maker van het bijenhotel (Ko Veltman in wit bijenpak) en de stadsecoloog van Amsterdam-Noord (Fred Haaijen). Terug