Alkmaar, Insectenhotel -- Amateur Tuinders Vereniging "De Kromme Sloot".
A.T.V. de Kromme Sloot streeft ernaar te tuinieren in harmonie met haar omgeving. Dit uit zich in de inrichting van het complex. De houtwallen, windsingels, het insectenhotel en de heemtuin laten de flora en fauna tot volle wasdom komen. Om dezelfde reden wordt mileu-vriendelijk tuinieren gestimuleerd en het gebruik van gifstoffen wordt ontmoedigd en zijn auto’s alleen bij uitzondering toegestaan.