VISIE: In een tuin heeft Iedere plek zijn eigen verhaal, iedere opdrachtgever zijn of haar eigen ideale groene omgeving. Die eigenheid en idealen gecombineerd met mijn persoonlijke signatuur levert unieke en sfeervolle tuinen op. Bij de vormgeving van tuinen zijn voor mij twee hoofdzaken van belang, namelijk het esthetische aspect, de vormgeving, en het werken met natuurvriendelijke beplantingen en materialen. Een bijenhotel kan daar een onderdeel van zijn.