Bijen hotels van Soontiëns Stadsnatuur in Eindhoven
Bijenhotel met fragment Twee kunstwerken Een logo
     
Naast een traditioneel, maar zeer degelijk bijenhotel, ook een paar zeer bijzondere kunstzinnige vormen. Gecombineerd met de juiste drachtplanten zullen de bijen hier zeker gebruik van gaan maken.
Soontiëns Stadsnatuur wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wilde bijenstand en legt daarom bijenhotels aan. In combinatie met de biodiversiteitsborder draagt een bijenhotel bij aan de instandhouding van de solitaire bij, zelfs in een stedelijke omgeving. Soontiëns Stadsnatuur denkt niet alleen aan bijen, maar zorgt ook voor nestgelegenheid voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het niet goed gaat met de wilde bijen stand. Deze solitaire bijen zijn voor hun voedsel afhankelijk van specifieke stuifmeel- en nectarproducerende planten en stellen bepaalde eisen aan nestgelegenheid (die ook nog eens in de buurt van voedselbronnen moet liggen). Door o.a. verharding, regelmatig omgewoelde aarde en opruimen van plantenresten (oude stengels etc.) in plantsoenen zijn er in steden steeds minder mogelijkheden voor bijen om nesten te maken. Ook blijkt uit onderzoek dat de achteruitgang van solitaire bijen te maken heeft met de achteruitgang van de diversiteit van planten. Lees meer http://www.soontiensstadsnatuur.nl

 

Bijenhotel met fragment  
 
Een kunstwerk:  
 
Een logo - volgende foto  
 
Logo