Bijen hotels van Jan Hurkens in Heer (Bij Maastricht)
Bijenhotel 2 met wolbij Bijenhotel 1 met bamboe Zomerbeeld hotel 1
Gehoornde metselbij Muurwesp
"Mijn tuin ligt op de oostoever van de Maas in de kern van het dorp Heer, dat nu aan Maastricht is vastgegroeid. Hij is ca. 400 m2 en maakt deel uit van een blok met oude diepe dorpstuinen op een helling op het Westen, de zgn. gradiënt tussen het middenterras en de bodem van het Maasdal. In de directe omgeving staan de nodige grote bomen. Omdat ik wilde uitzoeken wat de beste plek was heb ik in het voorjaar, rond de tijd dat de gehoornde metselbijen uitkwamen, verschillende kleinere hotels verspreid over de tuin geplaatst. Binnen een week waren gehoornde metselbijen bijen actief in 'hotel 1'en er zijn drie afsluitingen gemaakt. De foto's van de goudwesp, de muurwesp en de wolbij zijn gemaakt op hotel 2. Buiten afsluitingen van spaandertjes, die mogelijk door andere insecten gemaakt zijn, zijn er geen nesten gemaakt in dit hotel. Bij 'hotel 3' zijn de grote gaten open gebleven, terwijl het cirkeltje van kleine gaatjes op een na allemaal is afgesloten. Overal was wel belangstelling behalve bij een paar gipsbetonblokken, mogelijk te wijten aan het materiaal. Daarnaast heb ik een halfverhard jeu de boules baantje, waarin ook al jaren graafbijen actief zijn en een stapel brandhout met natuurlijke gaten die ook veel gebruikt worden, zoals op de middelste foto met gehoornde metselbijen te zien is."
       
Bijenhotel 2 met de grote wolbij Terug
 
Bijenhotel 1 met bamboe stokjes Terug
 
Een zomerbeeld van bijenhotel 1 Terug
 
Bijenhotel 3en fragment bijenhotel 1 bamboestokjes met nest Terug
 
Gehoornde metselbij - Terug
--
Gehoornde metselbij Terug
 
Muurwesp, rechts parend Terug
 
Goudwesp Terug