Bijenhotel van de Educatieve bijenstand “Op ’t Sonnis”, Heerstraat 2, B-3530 Helchteren

De Vlaams Nederlandse Imkersfederatie vzw runt de Educatieve Bijenstand ‘Op ’t Sonnis’
Gelegen in Midden Limburg (België). Afrit 29 van autosnelweg E 314, baan Hasselt-Eindhoven volgen tot Helchteren. Rechts de Kazernelaan volgen tot aan de Heerstraat (rechtsaf).

Info: Elke woensdag- en zaterdag van 19.30 tot 21 uur, van juni tot augustus. Bezoek buiten vermelde periode, na afspraak met

Julien Driesen, Eikelbosstraat 161, B-3530 Helchteren, Tel. 011/52.10.16. of E-mail: julien.driesen@pandora.be

Albert Vandijck, Eynderweg 14, B-3530 Helchteren, Tel. 011/52.63.53. of E-mail: info@educatievebijenstand.be

Sinds eind 2009 hebben we een driejarig project inzake Solitaire bijen lopen in het kader van de biodiversiteitproject van de provincie Limburg. De bestendige deputatie heeft aan het project 14.732,00 euro toegekend. In elke Belgisch Limburgse gemeente zal er in 2010 op één of meer plaatsen solitaire bijen nestgelegenheid aangebracht worden. Voor meer info betreffende het lopende bijenproject kan je mailen naar Albert Vandijck.