Bijenhotels op West-Vlaamse bijensymposium in Knokke
Insecten hotelletjes Uitleg over een bijenhotel
Bijenhotel/beestjestoren van Natuurpunt België -
Veel belangstelling voor de bijenhotel/beestjestoren
Bijenhotels op West-Vlaamse bijensymposium Terug
De Provincie West-Vlaanderen organiseerde op zaterdag 22 oktober de tweede editie van het West-Vlaamse bijensymposium in nauwe samenwerking met de gemeente Knokke-Heist, het Vlaams bezoekers- en natuureducatief centrum De Nachtegaal, het natuurcentrum Zwin en Inagro (onderzoek & advies in land- en tuinbouw). Het symposium kaderde binnen de initiatieven die de verschillende partners opzetten voor de bescherming van honingbijen, solitaire bijen en hommels en richte zich tot een bredere groep van imkers, landbouwers, natuurbeschermers, natuurgidsen en ambtenaren. De ‘place to bee’ voor iedereen die bijen een warm hart toedraagt.
Op West-Vlaamse bijensymposium in Knokke was veel belangstelling voor bijenhotels, zowel in de presentaties als op de info-markt.

Naar een bijenvriendelijk landschap?
Tijdens het eerste West-Vlaamse bijensymposium in april vorig jaar kwamen de moeilijkheden waarmee zowel honingbijen als diverse soorten solitaire bijen en hommels te kampen hebben uitvoerig aan bod. Na het succes van vorig jaar, zal het tweede symposium dieper ingaan op de vraag hoe we honing- en wilde bijen beter kunnen beschermen. Naast de problematiek van ziekten en plagen is het immers duidelijk gebleken dat een voldoende groot aanbod aan nectar en stuifmeel een belangrijke voorwaarde is voor het voortbestaan van deze insecten. Waar het eerste symposium voornamelijk over de problematiek ging, focust de tweede editie zich eerder op concrete oplossingen om de bijen een handje te helpen. We kijken hierbij zowel naar de mogelijkheden op het platteland als in de stad.

 
Samen met de Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie, de Limburgse Imkersbond, en de Lieteberg vzw en met steun van de provincie Limburg onderzoekt Natuurpunt Studie de diversiteit van bijen in Limburgse tuinen.
Samen met Bond Beter Leefmilieu en Velt wordt getracht de bijenproblematiek hoger op de politieke agenda te plaatsen. Met de Stichting Natuur en milieu worden contacten onderhouden om kennis en ervaringen uit Nederland maximaal in te zetten in ons land.
In Gent liep in 2010 het stimulerende project 'Gent helpt de bij', een samenwerking tussen de stad Gent, de Universiteit Gent en Natuurpunt Gent. Alle informatie op bijen.gent.be en www.bijeningent.org. In navolging van dit project start ook stad Antwerpen, in samenwerking met Regionaal landschap De Voorkempen, verschillende imkersbonden en alle Antwerpse Natuurpuntafdelingen, met een bijenproject. Meer info daarover kan je hier binnenkort vinden.
Lees meer via: http://www.konvib.eu/sitemap.html ----- www.natuurpunt.be ---- http://tinyurl.com/6bv7n4d
 
Insecten hotelletjes worden verkocht Terug
 
Insecten hotelletjes worden verkocht Terug
 
Insecten hotelletjes worden verkocht Terug
 
Uitleg over een experimenteel bijenhotel Terug
 
Uitleg over een experimenteel bijenhotel Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Veel belangstelling voor bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug
 
Bijenhotel/beestjestoren van natuurpunt België Terug