Londotuin te Leersum

 

Bijenhotel Fragment 1 Fragment 2
Fragment 4 Fragment met een mestelbij Zwarte wolzwever
De heemtuin op het landgoed Broekhuizen,aan de Melksteeg te Leersum, ook bekend als "De Londotuin", bevat een grote diversiteit aan inheemse planten op de daarbij behorende grondsoorten.
Een werkgroep probeert de soortenrijkdom zo groot mogelijk te maken, o.a. door de grond schraal te houden (maai en afvoerbeleid). Er wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe onderdelen, zoals de bouw van een muur voor muurplanten en de aanleg van een "kleinebeestjestuin". De oude schapenschuur is in 2002 gerenoveerd en geschikt gemaakt voor natuureducatie, cursussen en tentoonstellingen. De tuin wordt volledig ecologisch beheerd. Er worden geen soorten ingezaaid of uitgeplant. De tuin is door Londo ontworpen en wordt volgens zijn principes beheerd.
   
Bijen/insectenhotel Terug
 
Fragment 1 Terug

 

Fragment 2 Terug
 
Fragment 3 Terug
 
Fragment 4: het gaas is om vogels te weren. Terug
 
Fragment met een metselbij Terug
 
De Zwarte wolzwever (Anthrax anthrax) parasiteert op solitaire wilde bijen Terug
 
Informatiepaneel Londotuin Terug