Nijmegen- Goffertpark

 

In het Goffertpark in Nijmegen staat sinds 2011 een bijen hotel. Nadere informatie over het bijenhotel is nog niet beschikbaar.

Doelstelling Kinderboerderij De Goffert
De bezoekers in contact brengen met dieren,natuur, milieu en met elkaar door middel van educatie,voorlichting,sociaal-cultureel werk,recreatie of therapie.Zoals in de doelstelling staat beschreven dekt de naam “kinderboerderij” al lang niet meer de lading. Niet alleen hebben alle leeftijdsgroepen inmiddels de weg naar de boerderij gevonden maar heeft kinderboerderij “De Goffert” meer functies zoals:

De educatieve functie van de boerderij bestaat uit het geven van achtergrondinformatie en het participeren in projecten van scholen op gebied van dieren en milieu. De kinderboerderij wordt veel bezocht door scholen uit geheel Nijmegen en zelfs van daarbuiten.Wegens ruimtegebrek is er geen leslokaal aanwezig, anders zouden de praktijklessen van de scholen op de kinderboerderij gegeven kunnen worden. Op de boerderij is ook een educatieve route voor kinderen,waar ze mbv een vragenlijst meer over de dieren te weten komen.

Kinderboerderij De Goffert ligt midden in het Goffert park en is de enige voorziening van dit niveau in Nijmegen.Voor een prettige woonomgeving in Nijmegen is een kinderboerderij van groot belang,wat ook blijkt uit de vele bezoekers. Een gemeente van enige omvang heeft in de regel twee of meer kinderboerderijen en zorgt grotendeels voor de financiering.
Wij hopen voor de toekomst dat de kinderboerderij in Nijmegen behouden blijft en dat we evt. in samenwerking met andere milieu/educatie groepen een belangrijke rol kunnen blijven spelen tav de verschillende doelgroepen.

Foto's Nellie Spies