Een insectenhotel in Noordwijk
Bij de nieuwe awzi Noordwijk is sinds mei 2011 een insectenhotel in gebruik. Een insectenhotel is een constructie van verschillende materialen die onderdak biedt aan verschillende insecten en kleine dieren en vormt voor hen een overwinter- en overlevingsplaats.
Het hotel is gemaakt van diverse soorten hout, steen en riet met verschillende ruimtes, gaatjes en kiertjes. Zo kunnen er voldoende beestjes onderdak in dit hotel vinden. De gasten die we snel hopen te verwelkomen zijn verschillende soorten bijen, (sluip)wespen, hommels, maar ook egels zijn van harte welkom.
Met het bijenhotel en de natuurvriendelijke oevers langs de vijver wil Rijnland een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het plan om de terreinen van de awzi's bijvriendelijk in te richten won een prijs in een prijsvraag over duurzaamheid. Het hotel werd gebouwd door Noordwijkse vrijwilligers van de imkersvereniging Leiden e.o. Ook de hoogheemraden Hans Schouffoer en Aad Straathof leverden een actieve bijdrage bij de bouw van dit insectenhotel.
Het hoogheemraadschap van Rijnland doet veel aan ecologisch beheer van de terreinen bij de waterzuiveringen, Op een enkele zuivering staat ook een imker met kasten. Het hotel in Noordwijk is geinspireerd op de moderne vormgeving van de AWZI, omdat er al veel belangrijke hotels staan in Noordwijk moest het bijenhotel echt een 'Grand Hotel' zijn. Rijnland zal het bijenhotel komend jaar samen met de vereniging voor natuurbescherming Noordwijk monitoren.http://www.rijnland.net/actueel/nieuws/@228291/nieuw-awzi-noordwijk
De personen op de foto's zijn Rijnlands hoogheemraden Schouffoer en Straathof en de Noordwijkse leden van de Imkersvereniging Leiden e.o. die samen het bijenhotel plaatsen. Scroll voor foto's van het bouwproces. ©Hans Schouffoer
  Terug
 
 
  Terug
 
  Terug
 
  Terug
 
  Terug
 
  Terug
 
  Terug
 
  Terug