Bijen hotel van Kell Eradus in Reek: Klein maar fijn
Bijenhotels van Kell Eradus Achtertuin met Reseda alba Achtertuin met Heggenrank
Toelichting van Kell Eradus
Mijn tuin is klein(32 m2) en is gelegen in een wijk met heel veel stenen. De bijenhotels staan in Reek (Noord-Brabant 175.5-417.5) In deze omgeving komen  weinig rommelige plekken of overhoeken voor. Dat zijn plekken waar je vaak wilde bijen kunt vinden.
In de hotels bevinden zich vooral metselbijen,behangersbijen en klokjesbijen. Maar ook het zaaien van planten zoals heggenrank en witte reseda betekende dat ook verschillende zandbijen de tuin weten te vinden.  Met veel interesse heb ik de verschillende
soorten gevolgd.
Mijn ervaringen van de afgelopen drie jaar zijn dat riet en bamboe erg goede nestplaatsen voor Osmia metselbijen zijn. Tronkenbijen daarin tegen gebruiken het liefst houtblokken en klokjesbijen zijn minder kieskeurig. Behangersbijen maken vooral gebruik van de leemmuur die afgelopen voorjaar werd gebouwd. Wolbijen en zandbijen heb ik nog niet kunnen betrappen op een nestplaats. Maar zijn wel veelvuldig in de tuin te vinden. Belangrijkste tip is wel heel veel verschillende inheemse planten in je tuin te hebben. Dit is echt de belangrijkste reden dat bijen naar onze kleine tuin komen!

Het bijenhotel is klaar. Het bijenjaar 2012 is in in deze tuin goed verlopen er komen steeds meer bijen een van de bijen die werd gefotografeerd was de zes-vlekkige groefbij. Deze soort een een redelijk veel geziene gast in de tuin, vooral op heggerank. Het vliegseizoen 2013 komt er aan. Met zoveel bijenplanten in de tuin en dit bijenhotel komen er zeker nog meer wilde bijen. Wordt vervolgd.

 
Bijenhotels van Kell Eradus Terug
 
Achtertuin met Reseda alba Terug
 
Achtertuin met heggenrank Terug
 
Het bijenhotel is klaar en wordt geflankeerd met planten Terug
 
Maskerbijen en wolbijen zijn hier te verwachten Terug
 
De zes-vlekkige groefbij is een van de wilde bijen in de tuin Terug