Rotterdam, Speeldernis  
Het holel is ca. 2m hoog Het middenfragment Een detail van rechts
Een nest in gebruik Een overgroeit hotel Een fragement
 
Dit insectenhotel, ook geschikt voor wilde bijen, is door kinderen met behulp van volwassenen gemaakt ----
 
De meeste ruimte tussen het nestmateriaal is opgevuld met leem-/kleiachtige grond Terug
 
De ruimte is opgevuld met kleiachtige grond Terug
 
Een framment met rosse mestelbij die in het voorjaar talrijk voorkomt Terug
 
Een stengel is gedicht Terug
 
Op deze plek staat het oude insectenhotel, overgroeid is; dus minder interessant voor bijen -------------------- Terug
 
In het voorjaar treedt er nog zonlicht binnen, maar dit hotel licht snel in diepe schaduw Terug
 
Een enkele nestplaats is gesloten Terug