Bijenhotel in openbaargroen in Schiedam  
Adoptie openbaar groen Gezien vanaf het bijenhotel Overzicht bijenhotel
Een beukenschijf Fragmentl bijnhotel Cosmos is ingezaaid
Zonnebloem en Rudbeckia Gezichtspunt vanaf het trottoir Krantenbericht
 
De aangrenzende bewoners hebben een stuk openbaar groen geadopteerd
 
Een stukje openbaar groen dat (gemeenschappelijke) tuin is geworden(Schiedam 2009).
 
Het bijenhotel is gecombineerd met een voedertafel voor vogels (Schiedam 2009)
 
Boomschijf geschonken door de Gem. Vlaardingen. De grootste gaten zijn 8 mm de kleinste 3 mm.
 
Tussen de stammetjes zijn bamboestokjes gestoken
 
Cosmos is voor de honingbijen uitgezaaid
 
Gezichtpunt vanuit de tuin
 
Stijve zonnebloem en Rudbeckia zijn blikvangers
 
Gezichtspunt vanaf het trottoir
 
Krantenbericht en andere berichten
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC23N19