Bijenlint op en langs Trambaan in Schiedam met bijenhotels
Trambaan/bijenbaan Situatie bijenhotel1 Situatie bijenhotel1
****** Jonge onderzoekers onderzoeken de bijenbaan ******
 
Een bericht van de website van de gemeenste Schiedam
"Violierkids plaatsen bijenhotel op de bijenbaan
De afgelopen weken hebben kinderen van de Violierkids in Schiedam Noord hard gewerkt aan enkele bijenhotels voor de 'bijenbaan' (het tramtracé) langs de Slimme Watering in Spaland-Sveaparken.
Vrijdag 29 juni was het zover: het eerste hotel ging de grond in bij een plantvak met bijvriendelijke struiken. Komende weken zullen alle plantvakken op het oude tramtracé worden voorzien van een bijenhotel. Hierin kunnen solitaire bijen hun eitjes kwijt en zo ontstaat nieuw leven. 2012 is uitgeroepen tot het 'Jaar van de bij', omdat het niet goed gaat met het bijenbestand in Nederland.
Bewonersvereniging Spaland nam het initiatief om de Violierkids te benaderen voor het idee van de bijenhotels en KomKids werkte hier graag aan mee. Solitaire bijen zijn niet agressief en hebben geen volk te verdedigen. Deze bijenhotels passen om die reden prima in bewoond gebied" Bron: http://www.schiedam.nl/Def/nieuws/Violierkids-plaatsen-bijenhotel-op-de-bijenbaan.html
Ik heb de trambaan bezocht. De bijenbaan ligt op een tramtraject dat door bezuiniging (NS gaat niet door) niet is voltooid. Dat kon dus tijdelijk een andere bestemming krijgen. Het is in gezaaid met drachtplanten (bijenplanten) onder meer veel gele lupine. Het zaadmengsel is afgestemd op honingbijen. En houdt jammer genoeg niet expliciet rekening met de potentiële bewoners van de drie bijenhotels die door de kinderen zijn geplaatst (komt helaas veel vaker voor) . Maar de favoriete planten voor de bijen die in het bijenhotel moeten gaan nestelen, kunnen nog uitgezaaid of aangeplant worden. Het blijft in ieder geval een goede actie die de wilde bijen onder de aandacht van het grote publiek brengt. -----------------------. Een jaar later
Bij de onthulling van de borden op de bijenbaan (juni 2014) was ook een cameraploeg van LOOKtv aanwezig, en die hebben een leuke reportage gemaakt. Zoek op TV gemist en voor vervolgens bijenbaan in: http://www.looktv.nl/bijenbaan/tvgemist/item?x00XnOFropAnL4zytJwp6g==
 
Trambaan/bijenbaan met onder meer gele lupine (links) en wilde cichorei (rechts) Terug
 
Situatie bijenhotel1 Terug
 
Situatie bijenhotel1 Terug
 
Bijenhotel1 - Terug
 
Situatie bijenhotel 2 met onder meer gele lupine (nog niet in bloei) en Phacelia - Terug
 
Situatie bijenhotel3 met onder meer gele lupine (nog niet in bloei) enPhacelia - Terug
 
Wilde cichorei en akkermelkdistel (geel) - Terug
 
Afscheidingsberm met klein streepzaad is ook goed voor wilde bijen - Terug
 
Grote klaproos, wilde cichorei, echte kamille Terug
 
Een jaar later 2013 (door Marcel Polak, uit Schiedam)
Terug
Dit hotel  betreft geen 'eigen' hotel, maar de voor mijn huis gelegen bijenhotels op de 'bijenbaan' (tramtracé) in Schiedam, die in 2012 geplaatst zijn, en waarover reeds een stukje tekst op de site staat. Behalve de soorten die door Arie Koster worden genoemt zijn er gelukkig zijn er ook veel andere soorten ingezaaid, die van betekenis kunnen zijn voor de wilde bijen, zoals Wilde reseda, Wouw, Viltganzerik, Witte honingklaver. Dit jaar kennen de hotels een redelijke bezetting, en sommige hotels zijn zelfs bijna helemaal volgeboekt. In de bijlage diverse foto's die ik ongeveer 4 weken geleden heb gemaakt, van één van de hotels omgeven door o.a. de 2 reseda soorten, van een drukbezet hotel, en van één van de hotelgasten (van een ander hotel) die geniet van het uitzicht.
 
De bijenbaan is in juli 2013 verregend, maar herstel is hierna nog mogelijk - Terug
 
De verregende bijenbaan - Terug
   
De meeste nestgangen zijn bezet
Terug
 
Een behangersbij op de uitkijk
Terug
 
Behangersbijen op de uitkijk
Terug
 
Een behangersbij kruipt uit het nest
Terug
 
Gaten gedicht met houtvezels
Terug
 
Gaten met stukjes blad in nesten van de behangersbij
Terug
 
Een behangersbij (m) op heelblaadjes
Terug
 
Een mannetje wolbij gaat het nest binnen
Terug
 
Grote wolbij op blad van meidoorn
Terug
 
 
Ook grote wolbij, hier op bont kroonkruid, maakt gebruik van bijenhotels
Terug
 
De tuinmaskerbij , hier op phacelia nestelt vaak in bijenhotels
Terug
 
Andere bijen profiteren ook van het bijenlint (honingbij op Witte ? reseda)
Terug
 
Een hommel op gewone ossentong
Terug
 
Een honingbij op cichorei
Terug
 
Een honingbij op cichorei
Terug
 
Een zandbij op akkerklokje; rechts op blad van Spaanse aak
Terug
De zandige trambaan biedt ook nestgelegenheid aan wilde bijen die in de grond leven onder meer zandbijen. Op de foto en iets verbleekte tweekleurige zandbij.
 
Jonge onderzoekers onderzoeken de bijenbaan
Een aantal leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Vlinder in Schiedam, zijn aan het werk met hun onderzoek op de bijenbaan. Het is een heel enthousiaste club! Behalve het bijhouden van de bezetting van 11 bijenhotels (met bij elkaar ruim 2000 'kamers'!) gedurende 5 opeenvolgende weken, bestuderen ze ook flora en fauna van de bijenbaan. Elk groepje maakt een verslag over de kamerbezetting van 'hun' hotel. Én ze maken van een bepaalde soort bijenbaanbewoner een 'portret': informatie in tekst en beelden wordt bijeengebracht in een soort informatieblad voor die soort, bijv. voor de klaproos, de honingbij, het Icarusblauwtje. Wordt vervolg
 
Het hele onderzoeksteam
 
Anna en Tamira
 
Isa en Annemarijn
 
Noah en Jamey
 
Rick en Naomi
 
Zefanja en Sem