Een bijenhotel in de Jochumhof in Steyl
Op 19 April bezocht ik de Jochumhof (Botanische tuin) van Steyl. De temperatuur was ca. 12-13° en er waaide een koude harde (kracht 4 ) wind over de Maas. Het bijenhotel stond in de volle wind. De bijen hadden grote moeite om het bijenhotel te bereiken. Veel bijen moesten voor 2-5 m voor het bijenhotel een tussenlanding maken om uit te rusten en op te warmen.
Naar schatting werd het bijenhotel door vele tientallen bijen gebruikt. In hoofdzaak door de gehoorde mestelsbij. Voor de gehoorde metselbij zijn de omstandigheden ideaal. Naast nestgelegenheid is een groot deel van de drachtplanten waar deze bij op vliegt volop in de omgeving aanwezig.

De Botanische tuin kent een lange geschiedenis. De oudste delen van de tuin dateren 1799, toen op de plaats van de huidige botanische tuin een kapitaal landhuis stond. In 1933 startte de enthousiaste Pater Peter Jochum een botanische tuin om het biologieonderwijs aan het klooster te ondersteunen. Vanuit alle werelddelen brachten missionarissen plantenzaden naar Steyl voor de tuin van Pater Jochum. Diverse deeltuinen stammen nog uit deze periode. Waar de Pater begon met zaadjes staan nu kolossale bomen, waaronder de mammoetboom met zijn opmerkelijk zachte bast. In latere perioden werd de tuin uitgebreid met een kruidentuin, een heemtuin en een mediterrane kas.
In 1971 werd het werk van Pater Jochum overgenomen door een Stichting, en werd de tuin naar hem vernoemd. In 1973 werden de heemtuin en de kruidentuin aangelegd. In 1978 volgde de Tiglientuin. Tot op de dag van vandaag zorgt de Stichting Botanische tuin Jochumhof, met een grote groep vrijwilligers uit de omgeving, voor de verschillende deeltuinen.

Voor info Jochemhof: http://www.jochumhof.nl/steyl

Foto's Pinksteren 19 mei 2013

 
Het bijenhotel in de Jochumhof in Steyl aan de Maas - Terug
 
Zijaanzicht - Terug
 
Een fragment - Terug
 
Vrouwtje nadert het nest - Terug
 
Fragment foto - Terug
 
Een van de pogingen om het nest binnen te gaan - Terug
 
Een vrouwtje en een dichtgemetseld nestingang - Terug
 
Een vrouwtje gaat naar binnen - Terug
 
Het vrouwtje gaat naar binnen - Terug
 
Een vrouwtje gaat naar binnen - Terug
 
Na klaarmaken van het nest komt het vrouwtje naar buiten en draait zich om - Terug
 
Ze gaat achter achterstevoren naar binnen om een eitje te leggen - Terug
 
Mannetjes zijn steeds in de buurt van de nesten Terug
 
Foto's Pinksteren 2013 met onder meer ranonkelbij en wepseboktor Terug
 
De laatste gehoornde metselbijen van het seizoen (tot eind mei) (vr) Terug
 
Gehoornde mestselbij (vr) Terug
 
Gehoornde mestselbij (vr) Terug
 
Blauwe mestelbij (vr) Terug
 
Blauwe mestelbij (m) met teken Terug
 
Blauwe mestelbij (m) Terug
 
Blauwe mestelbij (m) vooral onder de vleugels zijn de teken talrijk Terug
 
Ranonkelbij (vr) Terug
 
Ranonkelbij (m) Terug
 
Een wespenboktor kruipt uit zijn nest/vraatgang Terug
Tijdens het fotograferen komt er uit het niets opeens een wespenboktor te voorschijn. In Nederland vindt de ontwikkeling vooral plaats in eik en beuk. De larve leeft eerst onder schors om daarna in het hout te boren. Meestal overwintert de kever in het popstadium in het spint van de boom om van eind april tot juli als imago te verschijnen. De ontwikkeling duurt twee jaar. Als de boktor of andere in hout levende kevers zijn nestgang heeft verlaten, is er een nieuwe nestplaats ontstaan voor wilde bijen.
 
Een wespenboktor Terug
 
Een wespenboktor Terug