Het insectenhotel in de tuin van Albert Jacobs in Venhorst met meer dan 10 soorten bijen en meer dan 20 soorten wespen
Alle foto's op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door Albert Jacobs.
Het insecten hotel Andoornbij Lathyrusbij
Mijn nieuwe insectenwand (ik noem hem liever geen 'bijenhotel' want er komen zeker zoveel wespen als bijen op af) bestaat vooral uit leemwandjes, boomschijven, (rotte)boomstammetjes, riet en bamboe. In de grond voor de wand heb ik een 'leemgroeve' gemaakt.
De schijven en dergelijke zijn ongeveer 15 cm dik resp. lang. Daarin heb ik, tot maximaal 7 cm diepte, gaatjes geboord van 4 tot 12 mm. De bamboestokjes heb ik uitgeboord met 4-6 mm boortjes.
Ik boor niet dieper dan bijna halve diepte zodat ik na ongeveer 6-7 jaar, wanneer bijen en wespen de aangeboden nesthulp
steeds minder willen gebruiken, alles kan omdraaien en opnieuw boren, zodat alles weer nieuw is en ze het weer willen gebruiken.
De gebruikers zijn: (klik op link of scroll) meer informatie over de bijen via www.zoekaartwildebijen.nl
Bijen: Behangersbijen, metselbijen, klokjesbijen, wolbijen, sachembijen, tronkenbijen, maskerbijen; kegelbijen en tubebijen, zijn parasitair
Wespen: muurspinnendoder, muurwespen, tandgoudwespen, zeefwespen, Crossocerus, baardspinnendoder, behangerswesp,
blokhoofdwesp, urentjeswesp, hongerwesp, bruine mierwesp, stofluizendoder, bladluizendoder, Franse veldwesp, gewone knotswesp,
bonte knotswesp, deukmetselwesp, pottenbakkerswesp
 
Het insecten hotel - zie ook fragmenten
 
Fragmenten insectenhotel
 
Lathyrusbij met leemzand voor haar nest volgende foto
 
Tuinbladsnijder Megachile centuncularis (v) volgende
 
Grote bladsnijder - Megachile willughbiella(m)
 
Gewone kegelbij (vr) - Coelioxys inermis
 
Geelgerande tubebij - Stelis punctulatissimum Tronkenbij - Heriades truncorum
 
Ranonkelbij - Chelostoma florisomne Kleine klokjesbij - Chelostoma campanularum
 
Rosse metselbij - Osmia rufa volgende foto
 
Blauwe metselbij - Osmia caerulescens (m)
 
Grote wolbij - Anthidium manicatum
 
Andoornbij - Anthophora furcata
 
Maskerbijen - Hylaeus
 
Muurspinnendoder - Agenioideus cinctellus meer info: http://tinyurl.com/6o3ajeg
 
Muurwesp - Ancistrocerus nigricornis - meer info: http://tinyurl.com/878ggne
 
Muurwesp - Ancistrocerus parietinus - meer info: http://tinyurl.com/7wcmfx4 - volgende foto
 
Muurwesp - Ancistrocerus parietinus - meer info: http://tinyurl.com/7wcmfx4
 
Tandgoudwesp - Chrysis immaculata - meer info: http://tinyurl.com/7o4ne7d - volgende foto's
 
Tandgoudwesp - Chrysis indigotea - meer info: http://tinyurl.com/7g8n7dz
 
Grote zeefwesp - Crabro cribrarius - meer info: http://tinyurl.com/6mayyrp - volgende foto
 
 
Kleine zeefwesp - Crabro Peltarius - meer info: http://tinyurl.com/7yub74w
 
Crossocerus (een graafwesp) - meer info: http://tinyurl.com/7qv7lze
 
Baardspinnendoder - Dipogon subintermedius - meer info: http://tinyurl.com/75othtd
 
Behangerswesp - Discoelius zonalis - meer info: http://tinyurl.com/7oq3qzk
 
Blokhoofdwesp - Ectemnius cavifrons - meer info: http://tinyurl.com/8777vo8
 
Urentjeswesp - Eumenes papillarius - meer info: http://tinyurl.com/7dgxhdq
 
 
Hongerwesp - Gasteruption erythrostomum
 
Bruine mierwesp - Myrmosa atra
 
 
Stofluizendoder - Nitela borealis - meer info: http://tinyurl.com/7etxjg7
 
Bladluizendoder - Pemphredon lugens - meer info: http://tinyurl.com/7zwslms
 
Franse veldwesp - Polistes dominulus - meer info: http://tinyurl.com/75qp8ky
 
Gewone knotswesp - Sapyga clavicornis - meer info: http://tinyurl.com/83ljm2h
 
 
Bonte knotswesp - Sapyga quinquepunctatax - meer info: http://tinyurl.com/7xrushf
 
Deukmetselwesp - Symmorphus bifasciatus - meer info: http://tinyurl.com/7bjlxs6
 
Pottenbakkerswesp - Trypoxylon figulus - meer info: http://tinyurl.com/8x4o9wf
 
Pottenbakkerswesp - Trypoxylon figulus