Insectenhotel in de Meanderhof, Tiendschuurstraat 80 Zwolle.
Ecowonen-project met energiezuinige huizen, met gemeenschappelijke groen. Met ruimte voor fruitbomen, fruithagen, op insecten gerichte bloemenborders. En natuurlijk met plek om te spelen. Maandelijks organiseren we een Groendag om de tuinen een gemeenschappelijke onderhoudsbeurt te geven. Een van de plekken is de Kruidenspiraal. De Kruidenspiraal geeft ieder keukenkruid de plek waar die van houdt: droog en zonnig, of schaduwrijker en vochtiger; met alles er tussenin. Boven de tijm zit een insectenhotel met houtblokken, holle stenen, geboorde stammetjes en dakpannen. Speciaal Tübinger mengsel gezaaid om bijen extra te verwennen…