Een bijenhotel in Zuidwolde (vlinderommetje). © foto’s door Joop Verburg
Belangsteling voor bijenhotel Bloemrijk grasland Tronkenbij bij nest
Een goudwesp Demonstratiekast Lees meer

In november 2011 is in Zuidwolde (Dr) het Vlinderommetje geopend (zie www.vlinderommetje.nl) In maart 2012 is langs het Vlinderommetje nabij de Vlindertuin, een bijenhotel geplaatst met achterop een informatiepaneel. Alles wat je daar leest over het leven van de bijen, kun je ter plekke meemaken. Daarbij is ook een kleine demonstratiekast met plastic buisjes opgehangen. Het kijken naar wilde bijen (zowel de zandbijen als de metselbijen en de daarbij horende koekoeksbijen) blijkt geweldig leuk te zijn. Een goede opzet en een geschikte plaats zijn wel belangrijk. 

De belangstelling voor uitleg bij het bijenhotel is altijd groot Terug
 
De directe omgeving van het bijenhotel is schrale zandgrond en bloemrijk met soorten als Zandblauwtje, Biggenkruid, Margrieten en havikskruid. Terug
 
Tronkenbij bij dichtgemetselde gaten in bijenhotel Terug
 
Grote bladsnijder maakt het gat met broedcellen dicht met fijngekauwd blad Terug
 
Parasitaire Goudwespen zijn regelmatig te zien bij het bijenhotel Terug
 
Een kijkje in de demonstratiekast in juni 2012 Terug
 
Bijenhotel in Zuidwolde
In november 2011 is in Zuidwolde (Dr) het Vlinderommetje geopend (zie www.vlinderommetje.nl) In maart 2012 is langs het Vlinderommetje nabij de Vlindertuin, een bijenhotel geplaatst met achterop een informatiepaneel. Alles wat je daar leest over het leven van de bijen, kun je ter plekke meemaken. Daarbij is ook een kleine demonstratiekast met plastic buisjes opgehangen. Het kijken naar wilde bijen (zowel de zandbijen als de metselbijen en de daarbij horende koekoeksbijen) blijkt geweldig leuk te zijn. Een goede opzet en een geschikte plaats zijn wel belangrijk. 
Het bijenhotel is na de nodige voorbesprekingen gemaakt door Kees Contant. Het  xxx staat in een ecologisch beheerde randzone van het dorp. Ter plekke is een overvloed aan wilde planten zoals Zandblauwtje, Biggenkruid, Duizendblad, Havikskruid, Margrieten, Kleine klaver en vele anderen.
Het paneel is voorbereid door Joop Verburg, Wankja Ferguson en Esther Metselaar en vormgegeven door Henk Bosma. Foto’s zijn van Anne Jan Loonstra en Joop VerburgMaterialen    
 • Het bijenhotel, een hardhouten frame dat aan een zijde afgesloten is met het informatiepaneel, is tussen twee eiken palen neergezet op het zuiden en wordt van bovenaf beschermd door een klein dakje.
 • Er is gebruik gemaakt van steen, hout, riet, bamboe, vlier en braamtakken.
 • Bij bamboe is er steeds op gelet dat er een knoop aan de achterkant zit, zodat de pijpjes achter dicht zijn.
 • Er is gebruik gemaakt van materiaal met een holte van ca 4 tot 8 mm.
 • Ook de boorgaten zijn gemaakt van 4 tot 8 mm diameter.
 • De boorgaten zijn zo strak mogelijk afgewerkt (zo min mogelijk splinters)
 • Twee aan de open zijde schuin afgesneden bundels met bamboe zijn verticaal aangebracht. De ene bundel met de open zijde omhoog; de andere met de open zijde omlaag.
 • Aan de voorkant is een metaalraster gebruikt om te voorkomen dat er al te gemakkelijk delen van het bijenhotel uitgepeuterd kunnen worden (en mogelijk weren van Spechten).
 • Tussen de bundels materiaal is kalkmortel gesmeerd en verhard om de zaak te stabiliseren.
 • Het demonstratiekastje is gemaakt door Jan Bisschop uit De Wijk. Het heeft een klep aan de oostzijde zodat er bij inspectie geen direct zonlicht valt op de buisjes.
 • Het informatiepaneel is geprint op sandwitchplaat door HAGECA reclamedrukwerk uit Zuidwolde.
 
Ervaringen
 • Van af het begin hebben verschillende soorten wilde bijen gebruik gemaakt van de nestgelegenheden.
   
 • Van de gaten in steen (poriso) is in Zuidwolde door de bijen geen gebruik gemaakt

 • De kleinste gaatjes zijn zeer veel gebruikt door bijvoorbeeld Tronkenbijtjes. Daar mogen er meer van komen.

 • Ook bladsnijders vonden de weg naar het bijenhotel.

 • De verticale bundels waren zeer populair (zowel de opening beneden als de opening boven)

 • Het demonstratiekastje is helemaal gevuld op de grootste buisjes na. Dit was een prachtige manier om aan zeer velen te laten zien wat er gebeurt in de nestgangen. Nadeel is dat in de plastic buisjes eerder schimmel optreedt waardoor veel broed verloren gaat. In 2013 gaan we proeven doen met een nieuw type demonstratiekast.

 • Bij het bijenhotel is vaak meer te zien dan alleen metselbijen: Koekoeksbijen, Sluipwespen (zoals de Goudwesp) etc. maken een bezoek steeds interessant. 
Veer meer informatie
Kees Contant (keescontant@natuurverenigingzuidwolde.nl)
Joop verburg (joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl)
Natuurvereniging Zuidwolde (www.natuurverenigingzuidwolde.nl)