Zundert , Vogelrevalidatiecentrum (Foto's: Wim Rijnart)
Een bijenhotel in de tuin van het vogelrevalidatie centrum te Zundert.
De stichting Vogelrevalidatiecentrum "Zundert" stelt zich tot doel het opvangen en verzorgen van inheemse dieren, met name vogels die in de problemen zijn gekomen. Deze noodsituatie kan ontstaan door bijvoorbeeld vergiftiging, verkeer, onwetendheid, wetsovertreding door illegale handelaren etc. De dieren worden na een deskundige behandeling weer zo snel mogelijk in de natuur vrijgelaten. Jaarlijks worden er tussen de 2000 en 3000 vogels naar het vogelopvangcentrum gebracht.
Een andere belangrijke doelstelling van het VRC is voorlichting en natuur-educatie. Veel scholen maken al dankbaar gebruik van onze scholenprojecten, zoals o.a. de projecten Kleine landschapselementen, Bomen in Beeld, De natuur in en om het huis,  Leven in en om het water. We organiseren ook activiteiten voor bedrijven, verenigingen, natuur- en beroepsorganisaties en particulieren, zoals workshops, lezingen en rondleidingen in onze natuurlijke tuinen.  Het grote voordeel van ons centrum is dat wij onze voorlichting kunnen ondersteunen door praktische voorbeelden. De deelnemers komen in direct contact met de vogels en dieren, die als het ware in hun eigen achtertuin leven, maar waarover ze vaak weinig weten.
   
Een bijenhotel met fragment in de tuin van het vogelrevalidatie centrum te Zundert.