De bijenstal met nestgelenheid voor bijen (foto's Henk Wubbolts)
 
Eikenstam (rechts op de foto), vlier en vuilboom-hout (links op de foto)
 
blokken van allerlei soorten hardhout